INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA


Anunci CA: Aquest és el resultat de la geolocalització ...

... de les entitats del catàleg INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE

LA SERRA DE COLLSEROLA (PEPNat 2020).

El mapa ha estat creat per stremglav.fun (c) a partir de les dades del document Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.

L'objectiu del projecte és ajudar les persones que es dediquen a una exploració personal del parc per tal de familiaritzar-se amb la cultura local, la història i els atractius naturals per navegar pel territori i trobar fàcilment els punts d'interès.

Announcement EN: This is the result of geolocation...

... of the entities from the catalogue INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE

LA SERRA DE COLLSEROLA (PEPNat 2020). 

The map was created by stremglav.fun (c) based on the data from the document Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola

The goal of the project is to help individuals engaged in a personal exploration of the park in order to get acquainted with local culture, history and natural attractions to navigate through the territory and easily find the points of interest.

Geolocalització dels objectes de INVENTARI

Mapa per a la navegació

Mostra el mapa en una finestra a part ->[..]

Вase de datos

Historia local de Collserola

Exportar dades

Baixa el fitxer .gpx amb tots els punts

Referències:

Sobre el pla PEPNat

El PEPNat és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l'aprovació provisional per l'AMB, el 30 d'abril del 2019, en un marc de governança i de consens molt ampli. El Pla, que vol garantir la màxima protecció i conservació d'un espai natural de gran rellevància, té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica basada en la millora de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics.

El 6 d'abril del 2021, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, va aprovar definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).